Sverige är ett ekonomiskt föregångsland

Det går bra för den svenska ekonomin och experter är överlyckliga för Statiska Centralbyråns nyligen presenterade siffror för BNP. Detta kan gynna hushållen med lägre räntor och mer stadiga förhållanden.

I tidigare text skrev vi om svenskar ofta tar dåliga beslut om privatekonomi och hur dåliga många är på att behandla sina pengar överlag. Men faktum är att Sverige som land faktiskt är bra på att behandla pengar. Presenterade siffor från SCB visar att ökningen på BNP sedan fjärde kvartalet varit på 4,5 procent och att hela detta året låg på 4,1 procent högre jämfört med år 2014. Detta kan betyda att Riksbanken sänker räntan, vilket vi hoppas på. Då får vi annars så pengaslarviga hushåll några extra slantar över.

Högre tillväxt
Det är flera olika faktorer som bidrar till en hög tillväxt i Sverige. De svenska hushållens investeringar och konsumtion är förhållandevis hög samtidigt som också offentliga investeringar i samhället stiger och byggandet av bostäder ökar. Det sistnämnda kan kallas offentlig konsumtion är alltså ett bevis på att statens och kommuners omkostnader blir större. Detta sammantaget tillsammans med fler nyexaminerade och arbetsklara ungdomar och kompetensströmning till landet med invandrade flyktingar, leder således till att kommunerna kommer anställa fler människor.

Vad händer 2016?
Medborgare kan under 2016 förvänta sig att det faktiskt blir enklare att hitta och få ett jobb. Detta är ett positivt tecken, den svenska tillväxten gör att många branscher skriver efter arbetskraft. Expressen ställer frågan till Anna Breman, chefekonom på Swedbank, om det finns chans att Sveriges ekonomi överhettas, hon svarade såhär:

   – Nej, jag tror inte det. Arbetslösheten i Sverige är fortfarande hög, inflationen är under Riksbankens mål och tillväxten i Sverige har varit trög sedan finanskrisen. Utvecklingen i omvärlden är fortfarande skakig, vilket kommer att dämpa ökningen i exporten framöver. Det är positivt att vi ser en bred uppgång i tillväxten där många sektorer bidrar. Jag är mer orolig för att den starka tillväxten blir kortvarig än att ekonomin blir överhettad.