Köp kuverten på nätet

Det är många utgiftsposter att hålla koll på när man ansvarar för ekonomin på ett företag. Därför händer det lätt att någon post försvinner eller blir större än vad den borde vara, och att detta påverkar den ekonomiska balansen i verksamheten negativt. Det finns dock många åtgärder man kan vidta för att förhindra att detta sker.

Alla verksamhet är beroende av väl inarbetade rutiner för att fungera väl. På ett kontor, oavsett storlek, används stora mängder kuvert, kopieringspapper och annan kontorsmateriel. Det förutsättsofta att denna typ av materiel ska finnas, men om ingen ansvarar för att kontrollera att det verkligen finns kan det hända att det en dag plötsligt tar slut. Om situationen av en eller annan anledning är akut får man då springa ut och köpa vad man behöver i närmaste butik. Det är ingen katastrof om detta sker någon enstaka gång, men det är en onödig utgiftspost i längden.

För att lägga pengarna där de behövs bäst bör man istället utse ansvariga, som med jämna mellanrum kontrollerar hur mycket kuvert, papper, gem etc. som finns i förrådet. När mängden är nere på en viss nivå bör man beställa från ett kontorsvaruhus på nätet, som ofta har lägre priser än den vanliga handeln.