Ge bort en doppresent som håller

När man funderar på vad man ska ge i dopgåva slutar det ofta i att man köper något som kommer att uppskattas av barnets föräldrar. Det blir därför ofta någonting som mer tilltalar föräldrarnas smak än barnets. För att hitta någonting som även barnet kan uppleva nyttan med bör man tänka lite längre, och köpa en present med flera användningsområden. Det kan t.ex. handla om att köpa en fil, som kan användas som täcke av barnet i början, och som sedan, när barnet blivit större, kan användas som snuttefilt. Små mjukdjur med inbyggda skallror fungerar på ungefär samma sätt.

Sedan finns det kreativa lösningar, där man ger presenter som ökar i värde över tid. Ett känt exempel är personen som gav bort en flaska vin som skulle lagras i 18 år för att komma till sin fulla rätt. Det förutsätter förvisso att föräldrarna inte är absolutister, och att barnet inte heller blir det. Det finns även andra presenter som utvecklas över tid. Har man inte så mycket pengar kan man sätta in en liten summa i en högriskfond i barnets namn och hoppas på det bästa. Om man har goda kunskaper om aktiemarknaden och anser sig vara kompetent att avgöra vilka aktier som kommer att bli värdefulla i framtiden kan man ge bort aktier i företag som man tror att det kommer att gå bra för de kommande åren. Det kan dock bli ganska dålig stämning om man skulle visa sig ha fel i sina förutsägelser. Därför bör man kanske sprida innehavet mellan flera olika företag.